Поръчка без регистрация

Попълнете и ние ще ви се обадим
㋡ Име:
Телефон:
@ Email:
Поръчай

Почистващ контактен спрей, Hama

Почистващ контактен спрей, Hama

  • Hama
  • HAMA-113810
  • до 2-3 дни
  • 18,00 лв.

- OR -

Цената е с включен ДДС
Обадете се и поръчайте: 0897-919335

  • Контактен почистващ спрей, премахва корозия и замърсявания, премахва окисления и сулфидни наслоявания.
  • Премахва замърсяванията, без да наранява най-често използваните контактни повърхности.
  • С помощта на сламката достигате и до най-трудно-достъпните места.

Приложение:

  • Препоръчва се за почистване на контактните повърхности на батериите
  • Подходящ за: Батерии и устройства, компютри, факс машини, принтери.

Внимание: Изключително запалим аерозол. Контейнер под налягане. Може да избухне при нагряване. Може да причини сериозни наранявания при поглъщане и да доведе до задушаване. Може да причини сериозни раздразнения при допир с очите. При нужда от медицинска помощ, винаги носете опаковката със себе си. Пазете далеч от деца. Пазете от топлина, горещи повърхности, искри, огън и други топлинни източници. Не пушете в близост до спрея. Не изгаряйте дори празните опаковки. Използвайте само в открити пространства или добре проветриви помещения. При поглъщане веднага потърсете център за отравяния или медицинска помощ. При вдишване: Изведете човека на чист въздух и се уверете, че диша свободно. Ако попадне в очите:  изплаквайте обилно с вода в продължение на няколко минути. Ако ползвате контактни лещи, извадете ги и измийте обилно. Ако не се чувствате добре, потърсете медицинска помощ. Не се опитвайте да предизвиквате повръщане. Пазете от директна слънчева светлина и не излагайте на температури над 50°C.  Изхвърляйте на определените за отпасни отпадъци места.